Ekonomi Nedir Kısaca Tanımı? Gündelik hayatımızda ekonomi kelimesini çok sık kullanmaktayız. Ekonominin hayatımızdaki yeri oldukça fazladır. Ülke ekonomisi, ekonomik dalgalanmalar, dünya ekonomisi, küresel ekonomi gibi kavramlar hayatımızda artık çok fazla yer kaplıyor. Peki, ekonomi nedir? Ekonomi nedir kısaca tanımı ve ekonomide bilinmesi gerekenler? Nelerdir bu konudaki bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Ekonomi Nedir Kısaca Tanımı?

Gün içerisinde ekonomi kelimesini anlamını doğru ya da yanlış bilerek birçok alanda kullanıyoruz. Gerçek anlamda ekonomiyi açıklamak gerekirse, ekonomi üretim, tüketim, ithalat, ihracat gibi insan aktiviteleridir.

Ekonomi aslında oıkia ve nomos köklerinden oluşuyor. Bu köklerden oıkia Yunancada ev nomos da yönetim anlamındadır. Ekonomide Yunancada ev yönetimi olarak bilinir. İnsanların ilk olarak var olduğu günden bu yana insanların yaşam tarzları, ihtiyaçları, standartları değiştikçe ekonomi de sürekli gelişim göstermiş ve günümüze kadar ilerlemiştir.

Ekonomi Tarihçesi

Ekonomi ilk olarak Sümerler tarafından ortaya çıktı ve Sümer ekonomisinde mal ve paraya dayalı bir ekonomi hakimdi. Ancak günümüzdeki ekonominin ortaya çıkışı ilk olarak Babilliler tarafından ortaya atıldı. Günümüze kadar da gelişime uğrayarak birçok alanda kullanıldı.

Ekonomi genel olarak bakıldığında aslında bir bilim dalıdır ve belirli bir çevre içindeki sistemi anlatmaktadır. Bu sistem bölgedeki üretimi, iş gücünü, tüketimi, sermayeyi, doğal kaynakları içeriyor ve tüm bunların bütün insanlığa etkisi de ekonomi olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda üretilen mallar, tüketilen mallar, bunların insanlar üzerindeki etkisi de yine ekonomi adı altında inceleniyor.

Ekonomi Nedir Kısaca Tanımı; Ekonominin Farklı Tanımları

Ekonomi tarih boyunca uzmanlar tarafından farklı şekilde tanımlanmış bir bilim dalıdır.

Bu tanımlamalardan bazıları şu şekildedir;

  • Para kullanarak ya da kullanmadan insanlar arasındaki alış verişe neden olan faaliyetlerin incelenmesi
  • Sahip olunan tüm servetlerin incelenmesi
  • İnsanların üretilen malları kıt kaynaklar çerçevesinde paylaştırarak nasıl kullandıklarını inceleyen bilim dalı
  • İnsanın günlük ihtiyaçlarını karşılarken yaşamdan nasıl keyif aldığını inceleyen bilim dalı

Görüldüğü üzere ekonomi tanımları uzmanlar tarafından farklı şekilde yapılmıştır. Ancak tüm bunların toplamına bakıldığında ekonomide temel kavram insan ve insanların yarattığı sistemin incelenmesidir.

Ekonomide Bilinmesi Gerekenler

Ekonomide devlet politikalarının doğru belirlenmesi ve doğru yerlerde uygulanması çok önemlidir. Yanlış yapılan her politika vatandaşın zararınadır ve ekonominin olumsuz yönde etkilenmesine neden olur.

Hükümet harcama yaptığında ve bu harcamaların bir getirisi yoksa bu durum vatandaşın cebine yansır bu da vergi olarak geri döner. Yani her halükarda vatandaşın cebine olumsuz yansımış olur. Ekonomide genellikle her insan kamusal ihtiyaçlar için kendisinin değil başkalarının para ödemesini ister ancak bu durum mümkün değildir.

Vergi gibi kanun ile çıkan durumlarda mutlaka her birey bunu ödemek zorundadır. Piyasada çeşitli dalgalanmalar oluştuğunda özellikle borsa, faiz, hisse senedi gibi getirilerin durumu hakkında bir ön görü yapmak zorlaşabilir. İhtiyaç olan birçok şey gerekli olmayabilir. Harcamaların doğru bir şekilde yönetilmesi ekonomi için gerekliliktir.

Ekonomi Nedir Kısaca: Harcamaların Doğru Belirlenmesi Önemlidir

Bir ekonomide bilinmesi gereken en önemli şey harcamaların doğru yerde ve doğru bir şekilde yapılmasıdır. Bu durum devlet politikalarının doğru bir şekilde yürütülmesi ile alakalıdır. Harcamalar hem vatandaş için hem de devlet için doğru yapıldığı takdirde ve gerçekten gerekli ise yerini bulacaktır ve bu durumda da ülke ekonomisi olumsuz etkilenmeyecektir.

Gereksiz harcamalar genellikle vatandaşa yansıdığı için bu durumda direkt alım gücünü olumsuz yönde etkileyecektir. Harcamaların gerekli yerlere yapılması zaten belirli bütçeler dahilinde olan bir durumdur. Bu şekilde yapılan harcamalarda olumsuz bir durum oluşmayacağı için ülkede ikamet edenler de bundan olumsuz etkilenmeyecektir.

Ekonominin Gelişmesinde Tarım ve Sanayinin Rolü Büyük

Ekonomi içerisinde bilinmesi gereken en önemli ayrıntılardan birisi de üretimin önemidir. Üretmeyen bir ekonomi hem gerilemeye hem de vatandaşları olumsuz etkilemeye mahkumdur.

Ülke ekonomisinin üretimi sanayi fabrikaları ile tarım çiftçileri ile mümkün olabilmektedir. Yani üretim aşaması ne kadar sağlam olursa ülke ekonomisi de tüm dünya ekonomisi üzerinde o kadar etkili ve yol gösterici olacaktır. Cumhuriyetin ilk yıllarına baktığımızda da bu durum değişmiyor. Devlet ithal ikamesini artırabilmek için çeşitli malların üretimine öncelik veriyor ve bu durum için dört adet fabrika açılıyor.

Fabrikaların artması üretimin de verimli bir şekilde artması demek olduğu için bu durum doğrudan ekonomiyi etkiliyor. Yine o dönemden örnek verecek olursak çeşitli yardımlar ile tarımsal üretim desteklenmiş ve çiftçiye destek paketleri sunulmuş ve çiftçinin üretiminin sağlam olması sağlanmıştır.

Bu sayede üretimin kalitesi artmış ve ekonomi canlanmıştır. 1960’lı yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması ile birlikte sanayileşme hayatımıza girmiş ve sanayinin ekonomiye katkısı artmıştır.

Ekonomiye Her Sektörün Katkısı Büyük

Ekonomide tüm sektörleri birbirinden bağımsız tutamayız. Her sektörün hem birbirleri ile olan ilişkisi hem de birbirlerine olan etkisi farklı olabilmektedir. Ulaşım sektöründen, ilaç sektörüne, giyim sektöründen gıda sektörüne, tekstil sektöründe ulaşım sektörüne kadar birçok faaliyetin ekonomiye olan katkısı oldukça büyüktür.

Tüm bunların içinde insan aktivitesi olduğu için hepsi için başlı başına bir ekonomik hareket olduğunu söylemek yanlış olmaz. Örneğin hizmet sektöründeki artış o ülke içerisindeki refahın da artması ile doğru orantılıdır.

Malum pandemi sürecinden geçtiğimiz bu günlerde insanların eve kapanması ile özellikle gıda sektöründe önemli ölçüde bir artış olurken, özel tüketim sektöründe yani eğlence gibi, tatil gibi, seyahat gibi sektörlerde bu oranda azalmalar yaşandı.

Çünkü insanlar önceliği zorunlu ihtiyaçlarına verdi. Durum böyle olunca da birçok iş yeri bu süreçte özellikle giyim, eğlence sektöründe olan iş yerleri işlerini azaltma noktasına geldi. Yani ekonomide süreci aslında insanların ihtiyaçları belirliyor. Bu, bilinmesi gereken en önemli ayrıntılardan bir tanesidir.

İnsan ihtiyacı ekonomiye yön veriyor ve ekonominin gelişip canlanması da insanların ihtiyaçlarına göre olabiliyor. Bir ekonomide gıdaya ihtiyaç varsa o ekonomide sürekli giyim üretmeniz bir şey ifade etmeyecektir. Bu nedenle yukarıda da bahsettiğimiz gibi ihtiyaçların ve harcamaların doğru belirlenmesi ekonomiye doğru yol gösterecektir.

Ekonomi Nedir Kısaca Tanımı; Ülkemiz Ekonomisinde Bilinmesi Gerekenler

Türkiye Ekonomisi dönem dönem farklılıklar yaşamış bir ekonomidir. Bunda yaşanan krizlerin, tarihte yaşanmış savaşların etkisi de büyüktür. Günümüzde dışa bağlı bir ekonomi yerine iç üretimin fazla olduğu bir ekonomi anlayışının benimsendiğini görüyoruz. Yani hem üretim hem de tarım destekleniyor.

Bu da halkın zorunlu ihtiyaçlarının yerel üretim ile desteklenmesi anlamına geliyor. Durum böyle olunca da ülke ekonomisi dışa bağlı olmadığı için olumsuz etkilenmiyor. Durum bu olsa da günümüzde ülkeler arası bir takım etkileşimler olduğu için örneğin Amerika’da yaşanan bir krizden kendi ülke ekonomimizin etkilenmemesi mümkün olamıyor. Çünkü birçok işlemde ve birçok alışverişte ne yazık ki dolar kullanılıyor.

Doların artış göstermesi özellikle ithal ürünlerin de fiyatını önemli ölçüde arttırıyor. Ve bu durumda yabancı para ile iş yapan kişiler olumsuz etkilenebiliyor. Dünya Savaşları sonrasında özellikle ülkemizde teşvik paketlerinin oluşturulması ekonomide canlanmalara sebep oluyor.

Örneğin 1960’lara kadar tarım iş kolu hakim iken daha sonrasında sanayileşme hayatımıza giriyor ve fabrikalar hızlı bir şekilde üretim için destekleniyor. Üretim için desteklenen fabrikalarda yerli üretime ağırlık verildiği için de yabancı para gibi etkileşimler söz konusu olamıyor.


Bu içerik ekonomi nedir kısaca tanımı ve ekonomide bilinmesi gerekenler nelerdir hakkında bilgi içerir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here